Politica GDPR

Prezenta Politică de Confidențialitate explică modul în care Activ7 Product S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, colectează, utilizează și gestionează datele cu caracter personal.

În completarea prezentei Politici de confidențialitate vă rugăm să citiți și Politica despre cookie-uri, pentru a afla modalitatea în care www.masara.design folosește cookie-urile, dar și Secțiunea privind Termeni și Condiții privind procesul de vânzare pentru site-ul www.masara.design, dar și alte informații relevante privind Politica de returnare, Garanție și service etc.

În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la prezenta politică sau privind modul de utilizare a datelor dumneavoastră, vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta în scris, la următoarele date de contact:

Denumirea Societății (Operatorului): Activ7 Product S.R.L.

Adresă: Str. Horea, nr.6, Sancel, Jud. Alba

E-mail: contact@masara.design

De la momentul primirii cererii, societatea noastră va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

I. Definiții

În cadrul prezentei Politici sunt utilizați termeni având următoarele semnificații:

Înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

Operator

Activ7 Product S.R.L., entitate care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile, având calitatea de titular al numelui de domeniu - www.masara.design

Consimțământul persoanei vizate

Orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Autoritate de supraveghere

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Plaformă online

Paginile de internet dezvoltate în cadrul numelui de domeniu deținut de către Activ7 Product S.R.L. - www.masara.design

Cookie-urile

Sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau mobil) atunci când vă aflați pe Internet, inclusiv pe website.

Retargeting

Este activitatea de marketing prin care reclamele afișate clienților sunt personalizate în funcție de interesele lor, de paginile web vizitate, ajutând la îmbunătățirea experienței lor online.

II. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Activ7 Product S.R.L., prelucrează date cu caracter personal în temeiul:

Activ7 Product S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal până la momentul la care se încheie perioada legală de retenție ori perioada de retenție declarată, după caz, ori până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

Pentru datele cu caracter personal pentru care nu există o perioadă de retenție legal stabilita, Activ7 Product S.R.L., declară că perioada proprie de retenție este de 15 ani.

III. Modalitatea de colectare a datelor cu caracter personal

Putem să colectăm sau să primim date personale de la dumneavoastră în cadrul procesului de vânzare, prin navigarea site-ului web, a platformelor sociale de comunicare, formularelor, aplicațiilor, dispozitivelor utilizate, în cadrul acțiunilor de marketing și publicitate, în scopurile declarate și în temeiurile legal și legitim aplicabile activității desfășurate.

Colectarea și primirea datelor personale se poate realiza astfel:

1.Direct de la dumneavoastră în următoarele situații principale:

2.Prin utilizarea de cookie-uri pentru a înțelege modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru. Pentru a afla mai multe despre modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru vă rugăm să accesați Politica despre Cookies

3.Prin utilizarea datelor personale puse la dispoziție de către dumneavoastră în cadrul platformelor de socializare

4.Pentru activități de marketing desfășurate de către Activ7 Product S.R.L. privind informarea dumneavoastră despre ofertele de produse și servicii care vă pot interesa.

IV. Tipuri de date cu caracter personal

Activ7 Product S.R.L. tratează toate informațiile și datele cu caracter personal în mod confidențial. În funcție de modul în care interacționați cu noi, vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:

Procesul de vânzare-cumpărare, comandă și furnizare de servicii conexe actului de vânzare

În cazul achiziționării de produse prin intermediul platformei online - www.masara.design pot fi solicitate date precum:

Menționăm că în situația trasmiterii comenzii prin platforma - www.masara.design în funcție de de opțiunea clientului, plata se poate realiza online cu card (card personal sau al societății cumpărătoare), în condiții de deplină securitate. În acest sens, vor fi prelucrate de cărte partenerii noștrii informații privind: numărul cardului, data expirării cardului, codul CVV, precum și informații privind facturarea (adresa).

Pentru mai multe informații privind modalitatea de plată vă rugăm să parcurgeți secțiunea de Termeni și Condiții

În situația solicitării de servicii conexe procesului de vânzare-cumpărăre, precum servicii de transport și montaj, sunt prelucrate date cu caracter personal necesare pentru prestarea acestor servicii. Date personale prelucrate în această situație constau în:

Marketing și publicitate - transmiterea comunicărilor generice (ex. Newsletter), concursuri, campanii, programe de loialitate

Date personale prelucrate în cazul transmiterii de informări privind oferta noastră - Newsletter:

Prin abonarea la Newsletter ne conferiți dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru vă transmite informații personalizate privind produsele și serviciile noastre. În orice moment vă puteți exercita dreptul de opoziție/ restrângere a prelucrării prin dezabonarea de la Newsletter.

Toate materiale, precum și toate acțiunile de publicitate, marketing și altele asemenea au la bază interesul legitim al Activ7 Product S.R.L. de a înțelege nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile noastre. Datele prelucrate constau în principal în următoarele: adresa de email, nume și prenume, număr telefon.

În cazul participării la concursuri/campanii/programe de loialitate organizate de către Activ7 Product S.R.L. vor fi prelucrate datele cu caracter personal colectate prin completarea documentelor (formularelor) de participare în conformitate cu modalitatea de desfășurare stabilită. Colectarea altor date cu caracter personal decât cele indicate vor avea la bază obligativitatea de conformare cu prevederi legale aplicabile.